Kartka do Europejczyka
Kartka do Europejczyka


O konkursie:

Adresaci: Konkurs jest kierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów województwa dolnośląskiego: kłodzkiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Każda szkoła, która wyrazi chęć uczestnictwa, może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych (szczegóły przygotowania prac konkursowych znajdują się
w załączonym regulaminie).

Głównym celem konkursu jest propagowanie tematyki związanej z Unią Europejską oraz rozwijanie postaw demokratycznych oraz proeuropejskich, w tym kształtowanie szacunku do historii, kultury i tradycji wśród dzieci i młodzieży.

Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie największej korzyści dla regionu, z którego pochodzi uczeń z wejścia Polski do Unii Europejskiej na przestrzeni 15 lat, w formie kartki pocztowej zaadresowanej do kolegi/przyjaciela z innego kraju członkowskiego UE.

Uczestnicy najlepszych prac zdobędą nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach, a także zaproszenie na jednodniowy, bezpłatny wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu RP.

Harmonogram konkursu:

UWAGA ZMIANA TERMINU ZGŁASZANIA PRAC!

Do 30.04.2019 r. 17.05.2019 r. zgłoszenie prac konkursowych wraz z załącznikami (decyduje data wpływu prac do Organizatora) na adres: Biuro Poselskie Tomasza Siemoniaka Posła na Sejm RP ul. 1 Maja 3, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem: KONKURS „Kartka do Europejczyka”.

Do 20.05.2019 r. powiadomienie drogą telefoniczną lub elektroniczną szkół zgłaszających Uczestników o miejscu i godzinie uroczystości zakończenia Konkursu i rozdania nagród.

Do 31.05.2019 r. rozstrzygnięcie Konkursu.

Do 21.06.2019 r. jednodniowy, bezpłatny wyjazd Laureatów Konkursu do Warszawy wraz ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu RP.

Szczegółowe informacje dostępne w Biurze Poselskim przy ulicy 1 Maja 3 w Wałbrzychu (nr tel. +48 732 562 631).

[/vc_column_text]

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszenia
  3. Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej